Logo - Samorzd Miasta Gliwice
Logo - Miejski Serwis Internetowy
Logo - MSI
KANAY RSS Kanaly RSS
Wtorek, 20 listopada 2018 roku
Imieniny : Feliksa i Anatola
USD: 3,0893
EUR: 4,0745
Mwiaca strona - oswiadczenie o dostepnosci
*
Strona główna > Samorząd >
I. Nagrody i wyróżnienia dla miasta Gliwice

2011

 • Strona internetowa Gliwice.eu została laureatem Plebiscytu "Dobra Strona Turystyki" w kategorii Serwis Regionalny.
 • Prestiżowy tytuł w kategorii „rewitalizacje obszarów urbanistycznych” za  modernizację ul. Wieczorka i jej skrzyżowania z ulicami Dolnych i Górnych Wałów przyznano gliwickiemu Przedsiębiorstwu Remontów Ulic i Mostów (wykonawca) oraz Zarządowi Dróg Miejskich w Gliwicach (inwestor).

2010

 • Miasto Gliwice zdobyło pierwsze miejsce w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2010. Zagospodarowany teren przy Radiostacji Gliwickiej zwyciężył w kategorii „Urbanistyka”. Jurorzy przyznali również honorowe wyróżnienia. Jedno z nich – w kategorii „Architektura” – otrzymała kryta pływalnia „Olimpijczyk”.

2009

 • Miasto Gliwice zajęło I mejsce (ex equo z Poznaniem) w zestawieniu "Innowacyjny Samorząd" opracowanego w ramach Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2009

2008

 • 24 paźdzernika 2008 Miasto Gliwice otrzymało tytuł "Solidnego Ekopartnera" Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 • Miasto Gliwice w 2008 roku zajęło VII miejsce w Rankingu Inwestycyjnym Samorządów w kategorii miasta na prawach powiatu. Ranking przeprowadziło Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”
 • Miasto Gliwice w 2008 roku zajęło III miejsce w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej w dziedzinie innowacji w kategorii miast na prawach powiatu

2006

 • Miasto Gliwice w listopadzie 2006 roku uzyskało tytuł "Lidera Czystszej Produkcji za rok 2005” nadany przez Stowarzyszenie "Polski Ruch Czystszej Produkcji”. Wyróżnienie to przyznawane jest jednostkom organizacyjnym jako dowód uznania dla osiągnięć i dokonań w dziedzinie Czystszej Produkcji.
 • Miasto Gliwice w listopadzie 2006 roku uzyskało VIII miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” - „Sukces kadencji 2002-2006” w kategorii miasta na prawach powiatu.
 • Miasto Gliwice w 2006 roku otrzymało wyróżnienie w konkursie „Firma na medal” w kategorii: Inwestor obiektów sportowych i rekreacyjnych”. Wyróżnienie przyznano za „inicjatywę przebudowy i modernizacji sztucznego lodowiska „Tafla” w Gliwicach oraz za działalność na rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta Gliwice, a tym samym na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczeństwa lokalnego”. Organizatorem konkursu jest Polski Klub Infrastruktury Sportowej.

2004

 • Miasto Gliwice w 2004 roku zajmuje II miejsce w "Złotej dwunastce miast" w uznaniu za inwestycje i rozwój lokalny w latach 2001-2003. Dyplom przyznany przez Centrum Badań Regionalnych i dziennik "Rzeczpospolita"
 • Godło promocyjne "Śląski Oskar 2004" nadane 14 stycznia 2005 roku Miastu Gliwice - "status godnego tego, co na Śląsku najlepsze i co dla Śląska najlepsze", przez Kapitułę Godła Promocyjnego Śląski Oskar.

2002

 • Tytuł „Mecenas Polskiej Ekologii” przyznany w 2002 roku dla miasta Gliwice przez Jury Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” organizowanego pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

2001

 • Tytuł „Gmina przyjazna środowisku” przyznany miastu Gliwice w 2001 roku przez Prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego, na podstawie decyzji Jury II Edycji.

2000

 • Wyróżnienie dla miasta Gliwice w konkursie „Edukacja Samorządowa 2000” przyznane w 2001 roku przez Fundację Edukacyjną „Wszechnica dla gmin”, Uniwersytet Warszawski oraz Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego.

1999

 • Tytuł „Gmina przyjazna środowisku” nadany w 1999 roku przez Prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego, na podstawie decyzji Rady Programowej Polsko - Austiacko-Niemieckiej Konferencji Ekologicznej EKO-TECH.
 • Wyróżnienie dla miasta Gliwice w konkursie „Na najlepsze rozwiązanie ograniczające niską emisję” przyznane w 1999 przez PPU ENERGO-INWEST i Fundację SILESIA.
   
II. Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach

2011

 • Urząd Miejski w Gliwicach otrzymał certyfikat  „Samorząd, który wspiera MŚP”
 • Urząd Miejski w Gliwicach został laureatem w kategorii sektor publiczny XV edycji konkursu Lider Informatyki 2011.

2010

 • Portal Intranetowy Miasta Gliwice został uznany za najlepszy intranet 2010 roku w Konkursie INTERNALE 2010 (w kategorii Administracja Publiczna, Samorządy i Organizacje Pozarządowe). Urząd otrzymał również wyróżnienie w innej kategorii - Największa innowacja w intranetach.

2009

 • Urząd Miejski w Gliwicach został finalistą konkursu Lider Informatyki COMPUTERWORLD 2009, w kategorii „sektor publiczny”. Jurorzy wyróżnili urząd za efektywne korzystanie z nowoczesnych technologii informatycznych w codziennej działalności.

2008

 • Urząd został lauteratem VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Lider Innowacji 2008, za projekt "Systemu identyfikacji masowych płatności" - czerwiec 2008

2006

 • Certyfikat Systemu Zarządzania dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach potwierdzający, że zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji spełnia wymagania norm PN EN ISO 9001: 2001, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 w obszarze działalności: administracja publiczna – sierpień 2006.

2005

 • Urząd otrzymał wyróżnienie "Zaangażowanie w doskonalenie" w ramach nagrody "EFQM dla lokalnej i regionalnej administracji publicznej" - styczeń 2005

2004

 • Certyfikat „Samorząd inwestujący w nowoczesne zarządzanie” dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach przyznany na podstawie przeprowadzenia samooceny stanu rozwoju instytucjonalnego – czerwiec 2004
 • Finalista konkursu „Lider Zarządzania” w kategorii „Przyjazny Urząd” za „Nowatorskie rozwiązania w komunikacji wewnętrznej” oraz w kategorii „Prorozwojowy samorząd” za „Centrum Ratownictwa Gliwice” – czerwiec 2004

2003

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach, potwierdzającego spełnienie wymagań norm PN-EN ISO 9001/2001 „System zarządzania jakością”, PN-EN ISO 14001 „System zarządzania środowiskowego”, PN-N-18001 „System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy” – 2003 rok.
 • Brązowy Laur Edukacji Samorządowej w kategorii urzędów zatrudniających ponad 80 pracowników dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach przyznany w 2003 roku przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota.

2002

 • Wyróżnienie dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach za przeszkolenie w 2001 roku największej liczby pracowników przyznane w 2002 roku przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 • Dyplom laureata III edycji konkursu „Lider zarządzania zasobami ludzkimi” przyznany w 2002 roku przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Tytuł laureata VIII Edycji Konkursu Polskiej Nagrody Jakości w kategorii „Organizacje Publiczne”– 2002 rok.
 • II miejsce w konkursie „Krzemowa Gmina 2002” w kategorii „Gminy miejskie” dla Urzędu Miasta – 2002 rok.
 • Tytuł „Inwestor w kapitał ludzki” przyznany dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach - 2002 rok.
 • Po raz drugi nagroda „Złota Strona WWW” dla serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Gliwicach w konkursie na najlepszą witrynę internetową gminy lub powiatu organizowanym w ramach VII Forum Inwestycyjnego SILESIA – 2002 rok.

2001

 • Nagroda „Złota Strona WWW” dla serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Gliwicach przyznana podczas VI Forum Inwestycyjnego SILESIA w związku z konkursem na najlepszą witrynę samorządową województwa śląskiego -2001 rok
 • Tytuł „Najlepszej Strony” w opinii Polskich Książek Telefonicznych dla serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Gliwicach – 2001 rok.
 • Wyróżnienie dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach w VII Edycji Konkursu Polskiej Nagrody Jakości w kategorii „Duże Przedsiębiorstwa”– Urząd Miejski otrzymuje go jako pierwszy i jedyny urząd administracji publicznej w kraju. – 2001 rok.

2000

 • Certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości wg normy PN-EN ISO 9001/1996 „System zapewnienia jakości” dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach, obejmujący „pełny zakres usług administracyjnych, projektowanie nowych usług i nadzór nad realizowanymi usługami municypalnymi” – 2000 rok.

1997

 • Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dziedzinie „Innowacji Organizacyjnych” dla sekretarza miasta, Pani Haliny Michniewskiej, za szczególne osiągnięcia w sferze wdrożonych nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, informacyjnych i informatycznych w Urzędzie Miasta Gliwice - 1997 rok.
III. Nagrody i wyróżnienia przyznane prezydentowi miasta 

2011

 • Prezydent Gliwic  Zygmunt Frankiewicz otrzymał statuetkę „Lidera, który wspiera MŚP”.

2010

 • Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz 28 września 2010 odebrał nagrodę w konkursie "Wyważanie otwartych drzwi 2010" w kategorii Aktywne Informowanie. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich doceniło interaktywną mapę okręgów Rady Miejskiej, umieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej.

2009

 • Tytuł  "Filar GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ 2009" za wkład w rozwój samorządności i wdrażanie programów społeczno-gospodarczych w Gliwicach oraz działanie wspierające politykę regionalną

2005

 • Honorowa Złota Odznaka 15-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej za zasługi na rzecz wsparcia i rozwoju samorządu gospodarczego w Posce. Przyznana przez RIG 4 lutego 2005r.

2004

 • Nagroda im. Grzegorza Palki ustanowiona przez Ligę Krajową przyznana w 2004 za budowanie polityki regionalnej oraz skuteczne zarządzanie miastem Gliwice.

2003

 • Tytuł „Osobowość Śląska '2003" – drugie miejsce w plebiscycie przeprowadzonym wśród mieszkańców śląska przez Gazetę Wyborczą i firmę Lufthansa.

2000

 • Nagroda promocyjna im. W. Korfantego ustanowiona przez Związek Górnośląski w 2000 roku za osobisty wkład w restrukturyzację gospodarki Gliwic i rozwój miasta.

1998

 • „Miejsce w Loży Liderów 1998 roku” przyznane przez Kolegium Redakcyjne Trybuny Śląskiej za odwagę,skuteczność i nowatorskość.
 • „Człowiek Ziemi Gliwickiej” - tytuł przyznany w 1998 roku przez czytelników lokalnego tygodnika Nowiny Gliwickie.

1996

 • „Gminny But za Samorządowy Trud”- nagroda Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota w 1996 roku.

1995

 • „Miód 1995” - dyplom przyznany przez Dziennik Zachodni za sprzyjanie dziennikarzom i życzliwe podejście do ich pracy.
Strona do drukuStrona do druku
Liczba wyświetleń dokumentu: 24768Informacja o dokumencie i rejestr zmian
 Liczba wyświetleń serwisu: 28909601 
© Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
Biuro Obsługi Interesantów tel. 032-231-30-41, faks 032-231-27-25, administrator@um.gliwice.pl