Logo - Samorz▒d Miasta Gliwice
Logo - Miejski Serwis Internetowy
Logo - MSI
KANAúY RSS Kanaly RSS
Wtorek, 20 listopada 2018 roku
Imieniny : Feliksa i Anatola
USD: 3,0893
EUR: 4,0745
Mˇwiaca strona - oswiadczenie o dostepnosci
*
Strona g┼é├│wna > Samorz─ůd >

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

 
Dnia 29 grudnia 2011r. wesz┼éa w ┼╝ycie ustawa z dnia 16 wrze┼Ťnia 2011r. o zmianie ustawy o dost─Öpie do informacji publicznej oraz niekt├│rych innych ustaw (Dz.U. Nr 204, poz. 1195). Nowelizacja ta wdra┼╝a dyrektyw─Ö 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003), kt├│ra reguluje sytuacje innego przeznaczenia informacji z organ├│w publicznych ni┼╝ to, dla kt├│rego dokumenty te zosta┼éy pierwotnie wyprodukowane.
Zgodnie z tre┼Ťci─ů art. 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ka┼╝dy obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o dzia┼éalno┼Ťci organ├│w w┼éadzy publicznej oraz os├│b pe┼éni─ůcych funkcje publiczne. Prawo to obejmuje r├│wnie┼╝ uzyskiwanie informacji o dzia┼éalno┼Ťci organ├│w samorz─ůdu gospodarczego i zawodowego, a tak┼╝e innych os├│b oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonuj─ů one zadania w┼éadzy publicznej i gospodaruj─ů mieniem komunalnym lub maj─ůtkiem Skarbu Pa┼ästwa.
 
Informacj─ů publiczn─ů jest ka┼╝da informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy, kt├│ra podlega udost─Öpnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre┼Ťlonych w ustawie. Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadaj─ůce osobowo┼Ťci prawnej informacji publicznej lub ka┼╝dej jej cz─Ö┼Ťci, b─Öd─ůcej w posiadaniu upowa┼╝nionych podmiot├│w niezale┼╝nie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, d┼║wi─Ökowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych ni┼╝ jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla kt├│rego informacja zosta┼éa wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa si─Ö na zasadach okre┼Ťlonych w rozdziale 2a ustawy z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001r. o dost─Öpie do informacji publicznej.
 
 
Zasady udost─Öpniania informacji publicznych b─Öd─ůcych w posiadaniu Urz─Ödu Miejskiego w Gliwicach w celu ich ponownego wykorzystywania
 
Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
 
 1. udost─Öpniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz─Ödu Miejskiego w Gliwicach - http://www.um.gliwice.pl/bip/
 2. udost─Öpniona w serwisie internetowym Miasta Gliwice - http://gliwice.eu/
 3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

 

 Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udost─Öpnianych w BIP Urz─Ödu Miasta Gliwice:

Je┼Ťli dla danej informacji publicznej udost─Öpnionej w BIP Urz─Ödu Miasta Gliwice nie zosta┼éy okre┼Ťlone inne, odr─Öbne  warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadaj─ůce osobowo┼Ťci prawnej wykorzystuj─ůce te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania s─ů zobowi─ůzane do:
 
1.      poinformowania o ┼║r├│dle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
2.      udost─Öpniania innym u┼╝ytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
3.      informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udost─Öpnianych na wniosek:

Urz─ůd Miejski w Gliwicach okre┼Ťla warunki udost─Öpniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odr─Öbnie dla ka┼╝dego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
 
Spos├│b korzystania z informacji publicznych spe┼éniaj─ůcych cechy utworu lub stanowi─ůcych baz─Ö danych

Urz─ůd Miejski w Gliwicach zapewnia mo┼╝liwo┼Ť─ç wykorzystywania utworu lub bazy danych, do cel├│w komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w ca┼éo┼Ťci lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utwor├│w zale┼╝nych, pod warunkiem, ┼╝e nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p├│┼║n. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z p├│┼║n. zm.), z zastrze┼╝eniem praw przys┼éuguj─ůcych podmiotom trzecim.
 
Zasady odpowiedzialno┼Ťci Urz─Ödu Miejskiego w Gliwicach
 
Urz─ůd Miejski w Gliwicach nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za ponowne wykorzystanie udost─Öpnionej lub przekazanej informacji publicznej w spos├│b naruszaj─ůcy obowi─ůzuj─ůcy porz─ůdek prawny.

Urz─ůd Miejski w Gliwicach nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za wykorzystywanie informacji publicznej b─Öd─ůcej utworem lub baz─ů danych przez podmiot ponownie wykorzystuj─ůcy informacj─Ö publiczn─ů w zakresie przekraczaj─ůcym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przys┼éuguj─ůce Urz─Ödowi Miejskiemu w Gliwicach.
 
 
Tryb wnioskowy udost─Öpniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania
 
 1. Udost─Öpnienie informacji publicznych w celu ich ponownego ich wykorzystywania nast─Öpuje na wniosek w przypadkach gdy:
  1. informacja publiczna nie zosta┼éa udost─Öpniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urz─Ödu Miejskiego w Gliwicach,
  2. wnioskodawca zamierza wykorzystywa─ç informacj─Ö publiczn─ů na warunkach innych ni┼╝ zosta┼éy dla tej informacji okre┼Ťlone
 
 1. Wniosek sk┼éada si─Ö na formularzu, kt├│rego wz├│r okre┼Ťli┼é Minister Administracji i Cyfryzacji Rozporz─ůdzeniem z dnia 17 stycznia 2012 roku. Wniosek mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç w formie dokumentu papierowego b─ůd┼║ w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia┼éalno┼Ťci podmiot├│w realizuj─ůcych zadania publiczne.

 

Formularz wniosku do pobrania TU

 


 W przypadku niespe┼énienia warunk├│w formalnych wniosku, wzywa si─Ö wnioskodawc─Ö     do uzupe┼énienia brak├│w, wraz z pouczeniem, ┼╝e ich nieusuni─Öcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 
 1. Wniosek rozpatruje si─Ö bez zb─Ödnej zw┼éoki, nie p├│┼║niej jednak ni┼╝ w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczeg├│lnie skomplikowanych mo┼╝liwe jest przed┼éu┼╝enie za┼éatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
 
 1. Urz─ůd Miejski w Gliwicach mo┼╝e na┼éo┼╝y─ç op┼éat─Ö za udost─Öpnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, je┼╝eli przygotowanie informacji publicznej w spos├│b wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych koszt├│w.

Wysoko┼Ť─ç op┼éaty nie mo┼╝e przekroczy─ç sumy koszt├│w poniesionych bezpo┼Ťrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w okre┼Ťlony spos├│b i w okre┼Ťlonej formie.


┼Ürodki prawne przys┼éuguj─ůce w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, okre┼Ťlenia warunk├│w ponownego wykorzystywania lub wysoko┼Ťci op┼éaty:
 
 1. Wnioskodawca, kt├│ry otrzyma┼é ofert─Ö zawieraj─ůc─ů warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a tak┼╝e wysoko┼Ť─ç op┼éat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej mo┼╝e, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, z┼éo┼╝y─ç sprzeciw z powodu naruszenia przepis├│w ustawy o dost─Öpie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu, Urz─ůd Miejski w Gliwicach, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysoko┼Ťci op┼éat.
 
 1. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysoko┼Ťci op┼éat stosuje si─Ö przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post─Öpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p├│┼║n. zm.), z tym ┼╝e:
  1. odwo┼éanie od decyzji rozpoznaje si─Ö w terminie 14 dni;
  2. uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dost─Öpie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadaj─ůcej osobowo┼Ťci prawnej, kt├│ra posiada prawa autorskie, je┼╝eli jest znana, albo licencjodawcy, od kt├│rego Urz─ůd Miejski w Gliwicach uzyska┼é dany utw├│r.
 
 1. Do skarg rozpatrywanych w post─Öpowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje si─Ö przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o post─Öpowaniu przed s─ůdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z p├│┼║n. zm.), z tym ┼╝e:
  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skarg─Ö nast─Öpuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  2. skarg─Ö rozpatruje si─Ö w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzi─ů na skarg─Ö.
 
 
W zakresie nieobj─Ötym powy┼╝sz─ů regulacj─ů zasady udost─Öpniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w spos├│b szczeg├│┼éowy unormowane zosta┼éy w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001 r. o dost─Öpie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z p├│┼║n. zm.).
 
 
Strona do drukuStrona do druku
Liczba wy┼Ťwietle┼ä dokumentu: 6280Informacja o dokumencie i rejestr zmian
 Liczba wy┼Ťwietle┼ä serwisu: 28909543 
© Urz─ůd Miejski w┬áGliwicach, ul. Zwyci─Östwa 21, 44-100 Gliwice
Biuro Obsługi Interesantów tel. 032-231-30-41, faks 032-231-27-25, administrator@um.gliwice.pl